Visi Misi & Tujuan

Visi Fakultas Syariáh

Visi Fakultas Syariáh Melahirkan Sarjana Muslim yang berwawasan luas, berilmu, beriman, istiqomah dan mencetak profesional muslim dalam mewujudkan umat yang Rahmatan Lil’alamin.

Misi Fakultas Syariáh

Misi Fakultas Syariáh Memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam mengembangkan ilmu syariah, ekonomi, agama, dan budaya agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan mempunyai kemampuan berpartisipasi aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan profesinya di masyarakat.

Tujuan Fakultas Syariáh

Tujuan Fakultas Syariáh:

  1. Membentuk Sarjana-sarjana Muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap serta mempunyai kesadaran dan tanggungjawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
  2. Mencetak Sarjana-sarjana Muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya, untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang Rahmatan Lil’alamin.
  3. Mendidik dan membina Mahasiswa/i agar berkepribadian baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga terwujud masyarakat madani yang bermoral Islami.